องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ       องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม       องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ       ข้อมูลประกัน        ปฏิทินการจัดทำ มคอ.3-7 ปีการศึกษา 2560       องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ     
       เกี่ยวกับคณะฯ
       หลักสูตรที่เปิดสอน
       ฐานข้อมูลงานวิจัย
       การบริการวิชาการ
       งานทำนุบำรุงศิลปะฯ
       ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ฯ
       บริการนักศึกษา
       สโมสรนักศึกษา
       สำหรับบุคลากร
       คณะ/หน่วยงานภายใน
       บริการงานสารสนเทศ
       บริการงานวิจัยและค้นคว้า
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  2
  เยี่ยมชมวันนี้ :  9
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  1,130
  เยี่ยมชมปีนี้ :  20,073
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  345,135
  IP :  54.160.19.155
  เริ่มนับวันที่  17 สิงหาคม 2555

   ข่าวสารและกิจกรรม
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 มานุษยวิทยาอีสาน : การวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 (เข้าชม : 720) 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินโครงการบริการวิชาการตามความต้องการของชุมชนแบบบูรณาการหลายศาสตร์ (เข้าชม : 702) 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์บุญชัย ทองเจริญบัวงาม ช่างฝีมือคนอีสาน (เข้าชม : 706) 
 รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ผนึกกำลัง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เผยแพร่ผลงานวิชาการและการเรียนการสอน CBL (เข้าชม : 696) 
 รองคณบดีฝ่ายบริหารนำเสนอผลงานวิชาการใน Provincial University Library Network  (เข้าชม : 674) 
 วันราชภัฏ ประจำปี 2558 (เข้าชม : 1,102) 
 ขอแสดงความยินดีกับบุคคลากรที่ได้รับรางวัล คนดีศรีราชภัฏ 2558  (เข้าชม : 705) 
 สำนักโบราณคดีที่ 9 ขอนแก่นพบผู้บริหาร  (เข้าชม : 696) 
 คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เข้าร่วมงานสัมมนาเครือข่ายCSD สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 “บทบาทของสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน/สังคม ต่อการขับเคลื่อนพลังชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมไทย” (เข้าชม : 3,611) 
 อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เผยแพร่ผลงานวิจัยในงาน International Conference on “Research for Social Devotion” (เข้าชม : 1,314) 
 บุคคลากรคณะฯร่วมกิจกรรมปีใหม่2558 (เข้าชม : 1,133) 
 วารสารวิถีสังคมมนุษย์ เปิดรับพิจารณาบทความตีพิมพ์วารสารปีที่ 3 เล่มที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 2558  (เข้าชม : 1,139) 
 การประชุมขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในระดับตำบล จังหวัดกาฬสินธุ์ (เข้าชม : 723) 
มีข้อมูลทั้งหมด  33  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    2/2

1 2