องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ       องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม       องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ       ข้อมูลประกัน        ปฏิทินการจัดทำ มคอ.3-7 ปีการศึกษา 2560       องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ     
       เกี่ยวกับคณะฯ
       หลักสูตรที่เปิดสอน
       ฐานข้อมูลงานวิจัย
       การบริการวิชาการ
       งานทำนุบำรุงศิลปะฯ
       ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ฯ
       บริการนักศึกษา
       สโมสรนักศึกษา
       สำหรับบุคลากร
       คณะ/หน่วยงานภายใน
       บริการงานสารสนเทศ
       บริการงานวิจัยและค้นคว้า
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  30
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  1,151
  เยี่ยมชมปีนี้ :  20,094
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  345,156
  IP :  54.160.19.155
  เริ่มนับวันที่  17 สิงหาคม 2555

  ข่าวสารและกิจกรรม
 วารสารวิถีสังคมมนุษย์ เปิดรับพิจารณาบทความตีพิมพ์วารสารปีที่ 3 เล่มที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 2558
 หมวด :  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ :  23-12-2557
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ มีนโยบายในการส่งเสริม เผยแพร่ เชื่อมโยง และกระตุ้นการผลิตผลงานวิชาการและงานวิจัยที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งขณะนี้เปิดรับพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558 แล้ว โดยรูปแบบผลงานที่วารสารจะรับพิจารณามี 3 ประเภทคือบทความวิชาการ บทความวิจัยและบทวิจารณ์หนังสือ หากท่านที่สนใจสามารถศึกษารูปแบบการเขียนบทความได้ที่  http://husojournal.ksu.ac.th/manage/sub_file/2viV5AT9pQP20131125133842.pdf  หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่  อาจารย์กิตติ์ธนัตถ์  ญาณพิสิษฐ์(ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม) 042-602036