องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ       องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม       องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ       ข้อมูลประกัน        ปฏิทินการจัดทำ มคอ.3-7 ปีการศึกษา 2560       องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ     
       เกี่ยวกับคณะฯ
       หลักสูตรที่เปิดสอน
       ฐานข้อมูลงานวิจัย
       การบริการวิชาการ
       งานทำนุบำรุงศิลปะฯ
       ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ฯ
       บริการนักศึกษา
       สโมสรนักศึกษา
       สำหรับบุคลากร
       คณะ/หน่วยงานภายใน
       บริการงานสารสนเทศ
       บริการงานวิจัยและค้นคว้า
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  25
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  1,146
  เยี่ยมชมปีนี้ :  20,089
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  345,151
  IP :  54.160.19.155
  เริ่มนับวันที่  17 สิงหาคม 2555

  ข่าวสารและกิจกรรม
 บุคคลากรคณะฯร่วมกิจกรรมปีใหม่2558
 หมวด :  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ :  30-12-2557
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ นำโดย รองศาสตราจารย์วิรัตน์ พงษ์ศิริ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2558 ซึ่งจัดขึ้น ณ ลานอเนกประสงค์อาคารช่อตะแบก กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านกีฬา ส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ได้พัฒนาร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ส่งเสริมความสามัคคีกลมเกลียวของคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ นอกจากนั้นให้คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ มีขวัญกำลังใจในการทำงาน และเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลขึ้นปีใหม่ และในค่ำคืนวันดังกล่าวยังมีลุ้นรับรางวัลใหญ่อีกมากมาย  ซึ่งผู้บริหาร อาจารย์และบุคคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เข้าร่วมงานในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยในครั้งนี้