องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ       องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม       องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ       ข้อมูลประกัน        ปฏิทินการจัดทำ มคอ.3-7 ปีการศึกษา 2560       องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ     
       เกี่ยวกับคณะฯ
       หลักสูตรที่เปิดสอน
       ฐานข้อมูลงานวิจัย
       การบริการวิชาการ
       งานทำนุบำรุงศิลปะฯ
       ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ฯ
       บริการนักศึกษา
       สโมสรนักศึกษา
       สำหรับบุคลากร
       คณะ/หน่วยงานภายใน
       บริการงานสารสนเทศ
       บริการงานวิจัยและค้นคว้า
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  2
  เยี่ยมชมวันนี้ :  33
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  1,154
  เยี่ยมชมปีนี้ :  20,097
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  345,159
  IP :  54.160.19.155
  เริ่มนับวันที่  17 สิงหาคม 2555

  ข่าวสารและกิจกรรม
 อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เผยแพร่ผลงานวิจัยในงาน International Conference on “Research for Social Devotion”
 หมวด :  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ :  29-01-2558
ในระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม 2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on “Research for Social Devotion”in Commemoration of the 50 Th Anniversary of Khon Kaen University,Thailand ซึ่งมีการนำเสนอผลงานวิชาการของนักวิชาการทั้งไทยและต่างประเทศ ทั้งรูปแบบการบรรยาย แสดงนำเสนอด้วยโปสเตอร์และการนำเสนอด้วยนิทรรศการ  

ซึ่งในครั้งนี้ อาจารย์กิตติ์ธนัตถ์  ญาณพิสิษฐ์ (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยฯ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบนิทรรศการในเรื่อง การเคลือบดินเผาไฟแรงสูงด้วยขี้เถ้าโดยกระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชนชาวไทญ้อ ซึ่งงานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก Center for Research on Plurality in the Mekong Region (CERP)โดยในนิทรรศการประกอบด้วยการจัดแสดงเครื่องปั้นดินเผาที่เคลือบด้วยขี้เถ้าประเภทต่าง ๆ อันเป็นผลงานจากการวิจัย ซึ่งสูตรน้ำเคลือบขี้เถ้าส่วนหนึ่งอยู่ในขั้นตอนการแจ้งจดอนุสิทธิ์บัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา