องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ       องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม       องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ       ข้อมูลประกัน        ปฏิทินการจัดทำ มคอ.3-7 ปีการศึกษา 2560       องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ     
       เกี่ยวกับคณะฯ
       หลักสูตรที่เปิดสอน
       ฐานข้อมูลงานวิจัย
       การบริการวิชาการ
       งานทำนุบำรุงศิลปะฯ
       ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ฯ
       บริการนักศึกษา
       สโมสรนักศึกษา
       สำหรับบุคลากร
       คณะ/หน่วยงานภายใน
       บริการงานสารสนเทศ
       บริการงานวิจัยและค้นคว้า
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  41
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  1,162
  เยี่ยมชมปีนี้ :  20,105
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  345,167
  IP :  54.160.19.155
  เริ่มนับวันที่  17 สิงหาคม 2555

  ข่าวสารและกิจกรรม
 โครงการบรรยายทางวิชาการ มานุษยวิทยาอีสาน : การวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในศตวรรษที่ 21
 หมวด :  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ :  26-03-2558

กำหนดการโครงการบรรยายทางวิชาการ 
มานุษยวิทยาอีสาน
: การวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในศตวรรษที่ 21
ณ โรงแรมริมปาว  อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่ 25 เมษายน 2558

 
08.45-09.00    ลงทะเบียนรับเอกสาร
09.00-09.15    พิธีเปิดการบรรยายทางวิชาการ
                        คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน
09.15-10.45    มานุษยวิทยาอีสาน : ประสบการณ์จากท้องถิ่นอีสาน
                      โดย  อาจารย์สุริยา สมุทคุปติ์  (นักมานุษยวิทยาอาวุโส)
10.45-11.00    รับประทานอาหารว่าง
11.00-12.00    การวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในศตวรรษที่ 21
                      โดย  อาจารย์สุริยา สมุทคุปติ์  (นักมานุษยวิทยาอาวุโส)
13.00-15.00    วิธีวิทยาการการวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในศตวรรษที่ 21
                      โดย  อาจารย์สุริยา สมุทคุปติ์  (นักมานุษยวิทยาอาวุโส)
15.00-15.15    มอบของที่ระลึกวิทยากรและปิดการบรรยายทางวิชาการ              
 
 
·       กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 
 

สามารถ Downlond ใบสมัครได้ที่นี่  กดเพื่อโหลดเอกสาร