องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ       องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม       องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ       ข้อมูลประกัน        ปฏิทินการจัดทำ มคอ.3-7 ปีการศึกษา 2560       องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ     
       เกี่ยวกับคณะฯ
       หลักสูตรที่เปิดสอน
       Mural in Kalasin
       ฐานข้อมูลงานวิจัย
       การบริการวิชาการ
       งานทำนุบำรุงศิลปะฯ
       ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ฯ
       บริการนักศึกษา
       สโมสรนักศึกษา
       สำหรับบุคลากร
       คณะ/หน่วยงานภายใน
       บริการงานสารสนเทศ
       บริการงานวิจัยและค้นคว้า
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  61
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,103
  เยี่ยมชมปีนี้ :  22,039
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  383,382
  IP :  18.207.238.146
  เริ่มนับวันที่  17 สิงหาคม 2555

  ข่าวสารและกิจกรรม
 ประกาศเหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2558
 หมวด :  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ :  28-11-2558
ด้วยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  จำดำเนินการสรรหาอธิการบดี  เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  จึงขอให้
เสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหา  ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม  2558 ถึงวันที่ 30  ธันวาคม  2558  

รายละเอียดดังต่อไปนี้  http://www.president.ksu.ac.th/