องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ       องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม       องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ       ข้อมูลประกัน        ปฏิทินการจัดทำ มคอ.3-7 ปีการศึกษา 2560       องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ     
       เกี่ยวกับคณะฯ
       หลักสูตรที่เปิดสอน
       ฐานข้อมูลงานวิจัย
       การบริการวิชาการ
       งานทำนุบำรุงศิลปะฯ
       ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ฯ
       บริการนักศึกษา
       สโมสรนักศึกษา
       สำหรับบุคลากร
       คณะ/หน่วยงานภายใน
       บริการงานสารสนเทศ
       บริการงานวิจัยและค้นคว้า
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  86
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  1,067
  เยี่ยมชมปีนี้ :  17,098
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  342,160
  IP :  34.229.119.29
  เริ่มนับวันที่  17 สิงหาคม 2555

  ข่าวสารและกิจกรรม
 การจัดการความรู้และพัฒนารูปแบบการนำเสนอ ชุดความรู้ เครื่องมือการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
 หมวด :  ข่าวกิจกรรม   วันที่ :  22-05-2558
 
          อ.ธวัชชัย เคหะบาล(ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ) และ อ.นิตยา ปรูกระโทก สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เข้าร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการความรู้และพัฒนารูปแบบการนำเสนอ ชุดความรู้ เครื่องมือการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (โครงการวิชชาการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครื่องมือนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วมภาคอีสาน)จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 21 พฤษภาคม 2558 ห้องประชุมจินดามณี โรงแรมวีวิช จังหวัดขอนแก่น

          โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายการจัดการความรู้ครบวงจรชุดความรู้ เครื่องมือการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วมอีสาน โดยแต่ละประเด็น จัดทำ Data ให้ชัดเจน พัฒนาสู่ Information และ Knowledge รวมถึงมีการเผยแพร่ต่อไป