องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ       องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม       องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ       ข้อมูลประกัน        ปฏิทินการจัดทำ มคอ.3-7 ปีการศึกษา 2560       องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ     
       เกี่ยวกับคณะฯ
       หลักสูตรที่เปิดสอน
       ฐานข้อมูลงานวิจัย
       การบริการวิชาการ
       งานทำนุบำรุงศิลปะฯ
       ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ฯ
       บริการนักศึกษา
       สโมสรนักศึกษา
       สำหรับบุคลากร
       คณะ/หน่วยงานภายใน
       บริการงานสารสนเทศ
       บริการงานวิจัยและค้นคว้า
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  37
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  1,158
  เยี่ยมชมปีนี้ :  20,101
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  345,163
  IP :  54.160.19.155
  เริ่มนับวันที่  17 สิงหาคม 2555

  ข่าวสารและกิจกรรม
 ค่ายมนุษยศาสตร์เพื่อเยาวชน
 หมวด :  ข่าวกิจกรรม   วันที่ :  25-07-2558
ในระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคมที่ผ่านมา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกับหมู่บ้านโฮมสเตย์ผู้ไทหนองช้าง ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการค่ายมนุษยศาสตร์เพื่อเยาวชน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการศึกษาต่อศาสตร์ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งนักเรียนในพื้นที่ยังขาดข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง นอกจากนั้นยังมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้เยาวชนได้เรียนรู้วัฒนธรรมอันดีงามและการจัดการวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพชุมชน

กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากเยาวชนในจังหวัดกาฬสินธุ์เข้าร่วมโครงการจำนวน 40 คนและชาวบ้านหนองช้างเข้าร่วมโครงการจำนวน 12 ครอบครัวคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จำนวน 16 คน ซึ่งการจัดกิจกรรมได้รับเมตตาจากพระอาจารย์อำนาจ  ปกป้อง  เจ้าอาวาสวัดสว่างโพธิ์ศรี และเจ้าคณะตำบลหนองช้างเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายดังกล่าว

ในภาคกิจกรรมมีการแบ่งฐานเพื่อสร้างความเข้าใจและรับรู้ข้อมูลด้านการศึกษา ความสำคัญของศาสตร์ทางด้านมนุษยศาสตร์ในสาขาวิชาต่างๆ อาทิ การจัดการทางวัฒนธรรม  สารสนเทศาสตร์ พัฒนาสังคมและภาษาจีนธุรกิจ ซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปอย่างสนุกสนานและเยาวชนได้เห็นความสำคัญของศาสตร์ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ในภาคกลางคืนนอกจากการพักบ้านชาวผู้ไทแล้วยังมีงานพาแลง การบายศรีสู่ขวัญ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมของชาวผู้ไทและเยาวชนชาวผู้ไทอีกด้วยเช่น การแสดงวงโปงลางเยาวชนธรรมานุรักษ์สามชัย  การฟ้อนผู้ไท การฟ้อนละครและภาคบันเทิงที่เน้นศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น

กิจกรรมเยาวชนดังกล่าวจะยังมีการจัดต่อเนื่องในทุกปี ซึ่งเยาวชนที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมได้ โดยติดตามทางเว็บไซด์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์