องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ       องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม       องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ       ข้อมูลประกัน        ปฏิทินการจัดทำ มคอ.3-7 ปีการศึกษา 2560       องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ     
       เกี่ยวกับคณะฯ
       หลักสูตรที่เปิดสอน
       ฐานข้อมูลงานวิจัย
       การบริการวิชาการ
       งานทำนุบำรุงศิลปะฯ
       ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ฯ
       บริการนักศึกษา
       สโมสรนักศึกษา
       สำหรับบุคลากร
       คณะ/หน่วยงานภายใน
       บริการงานสารสนเทศ
       บริการงานวิจัยและค้นคว้า
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  2
  เยี่ยมชมวันนี้ :  6
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  1,127
  เยี่ยมชมปีนี้ :  20,070
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  345,132
  IP :  54.160.19.155
  เริ่มนับวันที่  17 สิงหาคม 2555

  ข่าวสารและกิจกรรม
 ฟ้อนละครผู้ไท อวดชาวผู้ไทหนองยางใต้
 หมวด :  ข่าวกิจกรรม   วันที่ :  10-11-2558

ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่าน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้นำชุดการแสดง ฟ้อนละครผู้ไทเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมแสดงต้อนรับ

คณะผ้าป่าและงานกฐินสามัคคี ณ บ้านหนองยางใต้  อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น  ซึ่งได้รับความสนใจและ

คำชื่นชมจากชาวบ้านในการธำรงรักษาวัฒนธรรมพื้นถิ่นของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์