องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ       องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม       องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ       ข้อมูลประกัน        ปฏิทินการจัดทำ มคอ.3-7 ปีการศึกษา 2560       องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ     
       เกี่ยวกับคณะฯ
       หลักสูตรที่เปิดสอน
       Mural in Kalasin
       ฐานข้อมูลงานวิจัย
       การบริการวิชาการ
       งานทำนุบำรุงศิลปะฯ
       ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ฯ
       บริการนักศึกษา
       สโมสรนักศึกษา
       สำหรับบุคลากร
       คณะ/หน่วยงานภายใน
       บริการงานสารสนเทศ
       บริการงานวิจัยและค้นคว้า
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  58
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,100
  เยี่ยมชมปีนี้ :  22,036
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  383,379
  IP :  18.207.238.146
  เริ่มนับวันที่  17 สิงหาคม 2555

  ข่าวสารและกิจกรรม
 รำวงกาฬสินธุ์ม่วนซื่น ตัวแทนมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ร่วมถ่ายทอดวัฒนธรรมการบันเทิงในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 17 “สานศิลป์ ถิ่นสองแคว”
 หมวด :  ข่าวกิจกรรม   วันที่ :  04-02-2560
รำวงกาฬสินธุ์ม่วนซื่น ตัวแทนมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ร่วมถ่ายทอดวัฒนธรรมการบันเทิงในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 17 “สานศิลป์  ถิ่นสองแคว”

 

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาถือกำเนิดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งเต็มไปด้วยความหลากหลายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีเสน่ห์อยู่ภายในตัวเองที่จะดึงดูดให้ผู้คนได้สัมผัสทั้งด้าน นาฏศิลป์ คีตศิลป์และวิจิตรศิลป์ โดยมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องจากสมาชิกของเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ซึ่งในปีนี้จัดเป็นครั้งที่ 17 ภายใต้ชื่อ “สานศิลป์   ถิ่นสองแคว” โดยมี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นเจ้าภาพและมีสถาบันที่ร่วมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมจำนวน 82 สถาบัน โดยกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมี ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ในฐานะสมาชิกของเครือข่ายงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา และได้เข้าร่วมกิจกรรมมาตั้งแต่ครั้งที่ 14-16 นั้น ในปีนี้ได้นำชุดการแสดงชื่อ รำวงย้อนยุคกาฬสินธุ์ม่วนซื่น ไปร่วมในการแสดงโดยมีตัวแทนนักศึกษาทั้งจากพื้นที่ในเมืองและพื้นที่นามนร่วมกันเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในครั้งนี้

ผศ.ดร.คมสันทิ์ ขจรปัญญาไพศาล  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาได้กล่าวว่า “งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ถือเป็นพันธกิจสำคัญของมหาวิทยาลัยในการศึกษาวิจัย อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติ ซึ่งงานงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ถือเป็นเวทีเผยแพร่วัฒนธรรมระดับชาติที่ได้รับการยอมรับจากสถภาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจำนวนมากเข้าร่วมเผยแพร่ ซึ่งจะเป็นโอกาสดีในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นต่อสาธารณชนต่อไป”

อาจารย์กิตติ์ธนัตถ์  ญาณพิสิษฐ์อาจารย์สาขาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ดูแลการแสดงกล่าวถึงการแสดง รำวงย้อนยุคกาฬสินธุ์ม่วนซื่น ว่า “ในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา จะมีการคัดสรรการแสดงที่แตกต่างกันออกไปเพื่อแสดงความแตกต่างของแต่ละพื้นที่ และในแต่ละปีการแสดงของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ก็มีการสร้างสรรค์ให้ใหม่เสมอโดยใช้พื้นฐานศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่เป็นฐานในการออกแบบการแสดง ปีนี้การแสดงรำวงย้อนยุคซึ่งถือเป็นการแสดงที่เกิดจากการรับเอาวัฒนธรรมรำวงมาจากวัฒนธรรมเมืองและปรับปรนจนสามารถเข้ามาอยู่ในวิถีความบันเทิงของพื้นที่ ซึ่งรำวงนั้นในพื้นที่ของกาฬสินธุ์นั้นมีหลายคณะและหลายรูปแบบทั้งรำวงย้อนยุค รำวงคองก้า เป็นต้นจึงเป็นฐานในการแสดงของชุดการแสดงปีนี้ ซึ่งในวันงานได้รับการกล่าวชมและเป็นสีสันของการแสดงในงานครั้งนี้”  

สำหรับในปีการศึกษา 2560  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม รับหน้าที่เจ้าภาพในการจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18