องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ       องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม       องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ       ข้อมูลประกัน        ปฏิทินการจัดทำ มคอ.3-7 ปีการศึกษา 2560       องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ     
       เกี่ยวกับคณะฯ
       หลักสูตรที่เปิดสอน
       Mural in Kalasin
       ฐานข้อมูลงานวิจัย
       การบริการวิชาการ
       งานทำนุบำรุงศิลปะฯ
       ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ฯ
       บริการนักศึกษา
       สโมสรนักศึกษา
       สำหรับบุคลากร
       คณะ/หน่วยงานภายใน
       บริการงานสารสนเทศ
       บริการงานวิจัยและค้นคว้า
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  40
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,082
  เยี่ยมชมปีนี้ :  22,018
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  383,361
  IP :  18.207.238.146
  เริ่มนับวันที่  17 สิงหาคม 2555

  ข่าวสารและกิจกรรม
 อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ฯร่วมงาน Big cleaning day นามนเมืองน่าอยู่
 หมวด :  ข่าวกิจกรรม   วันที่ :  10-02-2560

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์  ผศ.ดร.คมสันทิ์ ขจรปัญญาไพศาล รองอธิการฝ่ายพัฒนานักศึกษาและรักษาการ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้นำผู้บริหารและคณาจารย์ร่วมกิจกรรม Big cleaning day นามนเมืองน่าอยู่  ณ ที่ว่าราชการอำเภอนามน 

นายชนิพนธ์ สวนสัตย์ นายอำเภอนามน กล่าว่า อำเภอนามน ได้จัดกิจกรรมรวมพลังประชารัฐ Big cleaning day นามนเมืองน่าอยู่ โดยมีวัตถุประสงค์สนองนโยบายรัฐบาลในการดำเนินการ เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ “ ประเทศไทยไร้ขยะตามแนวทางประชารัฐ “หลักการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน”เป็นการสร้างจิตสำนึกคัดแยก และใช้ประโยน์จากขยะมูลฝอย เพื่อให้อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นเมืองสะอาด น่าอยู่ น่าอาศัย

วันดังกล่าวยังได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน อาธิเช่น มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ,สถานีตำรวจภูธรนามน โรงพยาบาลนามน ส่วนราชการทุกส่วนราชการในอำเภอนามน , หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง , องค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เขตอำเภอนามน กำนัน ทุกตำบล ,หมู่บ้าน ทุกหมู่บ้าน และ อสม.อำเภอนามน