องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ       องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม       องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ       ข้อมูลประกัน        ปฏิทินการจัดทำ มคอ.3-7 ปีการศึกษา 2560       องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ     
       เกี่ยวกับคณะฯ
       หลักสูตรที่เปิดสอน
       Mural in Kalasin
       ฐานข้อมูลงานวิจัย
       การบริการวิชาการ
       งานทำนุบำรุงศิลปะฯ
       ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ฯ
       บริการนักศึกษา
       สโมสรนักศึกษา
       สำหรับบุคลากร
       คณะ/หน่วยงานภายใน
       บริการงานสารสนเทศ
       บริการงานวิจัยและค้นคว้า
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  54
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,096
  เยี่ยมชมปีนี้ :  22,032
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  383,375
  IP :  18.207.238.146
  เริ่มนับวันที่  17 สิงหาคม 2555

  โครงการศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 15
 

 
            ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ได้จัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ซึ่งเป็นงานศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ ที่สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ เข้าร่วมมากที่สุด ในการจัดงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 15 ในปีนี้มีมหาวิทยาลัยพายัพเป็นเจ้าภาพภายใต้แนวคิด “โตยฮีต ตามฮอย สานศิลป์ สู่ถิ่นล้านนา”ในระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2557  ซึ่งในปีนี้มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วม 82 สถาบัน โดยมี รองศาสตราจารย์กำจร ตติยกวี  เลขาธิการคณะกรรมกากรอุดมศึกษาให้เกียรติเป็นประธนในพีเปิดโครงการ   

            มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ในฐานะสมาชิกของโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ได้มอบหมายให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้ออกแบบชุดการแสดงเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้  โดยมี ดร.โสภี  อุ่นทะยา(คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) อาจารย์ปารมี ลางคุลานนท์(รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา)และอาจารย์กิตติ์ธนัตถ์  ญาณพิสิษฐ์(สาขาการจัดการทางวัฒนธรรม) พร้อมนักศึกษา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมงาน โดยใช้ชื่อการแสดงว่า “กลองกิ่งกาฬสินธุ์”

          อาจารย์กิตติ์ธนัตถ์  ญาณพิสิษฐ์ ผู้ออกแบบและควบคุมการแสดง กล่าวว่า การแสดงชุดกลองกิ่งกาฬสินธุ์ เป็นการประยุกต์การเส็งกลองแบบโบราณของจังหวัดกาฬสินธุ์  ให้มีความร่วมสมัย โดยการประยุกต์จังหวะการตีกลองและรูปแบบการแสดงให้มีความทันสมัย แต่ยังคงกลิ่นอายของวัฒนธรรมพื้นถิ่นอยู่ ในชุดการแสดงใช้นักแสดงชายล้วนทั้งหมด 7 คน ใช้กลองกิ่งโบราณจำนวน 12 ใบ ซึ่งเป็นนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และคณะครุศาสตร์  การแสดงชุดนี้ได้รับความสนใจจากผู้ชมจำนวนมากเนื่องจากมีความแปลกใหม่และใช้แนวคิดร่วมสมัยในชุดการแสดง ทำให้ผู้ชมการแสดงเกิดสนุกจากจังหวะการตี  เกิดตื่นเต้นจากเสียงที่มีความพิเศษของกลองกิ่ง เกิดความสวยงามจากการแต่งกายและความแข็งแรงของนักแสดง และเกิดความสุนทรีย์จากอัตลักษณ์ของดนตรีพื้นถิ่นเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งหากจังหวัดกาฬสินธุ์สามารถผลักดันให้กลองกิ่งเป็นอัตลักษณ์สำคัญของจังหวัดได้ เชื่อว่ากลองกิ่งจะเป็นเครื่องดนตรีโบราณอักประเภทที่จะได้รับความนิยมและเกิดการอนุรักษ์และสืบสานสู่คนรุ่นใหม่ต่อไป