องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ       องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม       องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ       ข้อมูลประกัน        ปฏิทินการจัดทำ มคอ.3-7 ปีการศึกษา 2560       องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ     
       เกี่ยวกับคณะฯ
       หลักสูตรที่เปิดสอน
       Mural in Kalasin
       ฐานข้อมูลงานวิจัย
       การบริการวิชาการ
       งานทำนุบำรุงศิลปะฯ
       ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ฯ
       บริการนักศึกษา
       สโมสรนักศึกษา
       สำหรับบุคลากร
       คณะ/หน่วยงานภายใน
       บริการงานสารสนเทศ
       บริการงานวิจัยและค้นคว้า
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  35
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,077
  เยี่ยมชมปีนี้ :  22,013
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  383,356
  IP :  18.207.238.146
  เริ่มนับวันที่  17 สิงหาคม 2555

   ข่าวสารและกิจกรรม
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ค้นหาข่าว :
นิทรรศการภาพพิมพ์ขนาดเล็ก “อัครศิลปินผู้เป็นแรงบันดาลใจ“ 
แนะนำเว็บไซต์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ วารสารปีที่ 3 เล่มที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 พร้อมดาวน์โหลด 
ผู้บริหารชุดปัจจุบัน 
ประกาศเหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2558 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร (ตรวจสุขภาพประจำปี 2558) ระหว่างวันที่ 3-4 ธ.ค.58 
สำนักงาน ก.พ.ร. จัดโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 10  
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมชมนิทรรศการและกิจกรรมที่จัดแสดงในหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน 
ขยายเวลาส่งผลงาน “ราชภัฏวิจัย“ ครั้งที่ 3 
โครงการบรรยายทางวิชาการ มานุษยวิทยาอีสาน : การวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 
วันราชภัฏ ประจำปี 2558 
คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เข้าร่วมงานสัมมนาเครือข่ายCSD สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 “บทบาทของสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน/สังคม ต่อการขับเคลื่อนพลังชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมไทย” 
อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เผยแพร่ผลงานวิจัยในงาน International Conference on “Research for Social Devotion” 
วช. เชิญส่งผลงานวิชการร่วมงาน Thailand Research Symposium 2015 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการ “ตามแนวพระราชดำริ” ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2558 
บุคคลากรคณะฯร่วมกิจกรรมปีใหม่2558 
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ เปิดรับพิจารณาบทความตีพิมพ์วารสารปีที่ 3 เล่มที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 2558  
มีข้อมูลทั้งหมด  17  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1