องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ       องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม       องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ       ข้อมูลประกัน        ปฏิทินการจัดทำ มคอ.3-7 ปีการศึกษา 2560       องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ     
       เกี่ยวกับคณะฯ
       หลักสูตรที่เปิดสอน
       Mural in Kalasin
       ฐานข้อมูลงานวิจัย
       การบริการวิชาการ
       งานทำนุบำรุงศิลปะฯ
       ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ฯ
       บริการนักศึกษา
       สโมสรนักศึกษา
       สำหรับบุคลากร
       คณะ/หน่วยงานภายใน
       บริการงานสารสนเทศ
       บริการงานวิจัยและค้นคว้า
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  31
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,073
  เยี่ยมชมปีนี้ :  22,009
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  383,352
  IP :  18.207.238.146
  เริ่มนับวันที่  17 สิงหาคม 2555

   ข่าวสารและกิจกรรม
 แผนงานบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ค้นหาข่าว :
แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2556-2560) 
แผนการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีการศึกษา 2558 
แผนการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2558 
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2559 
มีข้อมูลทั้งหมด  6  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1