องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ       องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม       องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ       ข้อมูลประกัน        ปฏิทินการจัดทำ มคอ.3-7 ปีการศึกษา 2560       องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ     
       เกี่ยวกับคณะฯ
       หลักสูตรที่เปิดสอน
       ฐานข้อมูลงานวิจัย
       การบริการวิชาการ
       งานทำนุบำรุงศิลปะฯ
       ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ฯ
       บริการนักศึกษา
       สโมสรนักศึกษา
       สำหรับบุคลากร
       คณะ/หน่วยงานภายใน
       บริการงานสารสนเทศ
       บริการงานวิจัยและค้นคว้า
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  23
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  1,144
  เยี่ยมชมปีนี้ :  20,087
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  345,149
  IP :  54.160.19.155
  เริ่มนับวันที่  17 สิงหาคม 2555

   ข่าวสารและกิจกรรม
 ข่าวกิจกรรม  ค้นหาข่าว :
Show Share & Learn ยกระดับการเรียนรู้สู่บัณฑิตในศตวรรษที่ 21 
มานุษยวิทยาอีสาน : การวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินโครงการบริการวิชาการตามความต้องการของชุมชนแบบบูรณาการหลายศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์บุญชัย ทองเจริญบัวงาม ช่างฝีมือคนอีสาน 
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ผนึกกำลัง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เผยแพร่ผลงานวิชาการและการเรียนการสอน CBL 
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ จัดโครงการศึกษาดูงานแหล่งสารสนเทศอาเซียน 
รองคณบดีฝ่ายบริหารนำเสนอผลงานวิชาการใน Provincial University Library Network  
ขอแสดงความยินดีกับบุคคลากรที่ได้รับรางวัล คนดีศรีราชภัฏ 2558  
สำนักโบราณคดีที่ 9 ขอนแก่นพบผู้บริหาร  
การประชุมขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในระดับตำบล จังหวัดกาฬสินธุ์ 
มีข้อมูลทั้งหมด  30  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    2/2

1 2